Planerar du att bygga? Vårt koncept består av tre enkla steg.

1 Vad kostar ditt bygge?

Med vår gedigna erfarenhet av olika typer av byggprojekt hjälper dig att göra en komplett kalkyl för ditt bygge, oavsett storlek.

2 Hitta rätt byggare

Vi hjälper dig att ta in offerter som du kan utvärdera. Vi ser till att endast fråga företag med goda referenser, rätt certifikat och rätt behörighet.

3 Kontroll av ditt bygge

Vi erbjuder hjälp med uppföljning och kontroll av ditt bygge så att det blir utfört på rätt sätt och inom angiven tid.

Vi är ett konsultföretag med konsulter inom bygg och fastighet. Kompetenser som finns inom bolaget är arkitekter, ingenjörer, tekniska förvaltare, projektledare. Vi sköter även byggledning och tar fram kalkyler.

VAD KOSTAR DITT BYGGE?
Detta är exempel på vilka kostnader som kan ingå i din kalkyl, det varierar med vilken typ av bygge du planerar att genomföra.

 • Konsultkostnad
  För litet större byggen behövs det konsulter, det kan avse kostnader för att ta fram ett bygglov, en markplaneringsritning eller en konstruktionshandling.

  Byggherrekostnad
  Här avser man kostnader för exempelvis byggledning och byggnadsavgifter från kommun.

  Entreprenadkostnad
  Detta är vad själva produktionskostnaden är dvs kostnader för arbetstid och byggmaterial.

HITTA RÄTT BYGGARE
För ett lyckas med ditt bygge behöver du ta fram en fullständig offertförfrågan som är relevant för just ditt bygge. Vi har över 25 års erfarenhet av framtagande av offertförfrågningar och hjälper dig med detta.

 • Offerförfrågan
  Här är det väldigt viktigt att man definierar vad byggföretaget skall leverera och vilka krav man har på tider och kostnadsreglering samt kvalitetsuppfyllnad.

  Utvärdering av offerter
  Om offerförfrågan är skriven på rätt sätt får man också offerter som är jämförbara, något som är väldigt viktigt för att man skall kunna utvärdera och välja lämpligaste byggföretag.

  Avtal
  Beroende på entreprenadform ser avtalen olika ut, det viktigt att utforma avtalen så att man minskar risken för missförstånd och oförutsedda kostnader.

KONTROLL AV DITT BYGGE
I själva byggskedet kan det vara bra att du tar
 hjälp av en oberoende byggledare, kontrollansvarig eller besiktningsman som säkerställer att ditt bygge utförs enligt gällande myndighetskrav och med rätt kvalitet.

 • Byggledning
  En oberoende byggledare bevakar dina intressen och säkerställer att du får vad du betalar för.

  Kontrollansvar
  I många fall kräver myndigheterna att en certifierad kontrollansvarig utsees som ser till att kontroller utförs kontinuerligt under hela byggtiden.

  Slutbesiktning
  Under slutbesiktningen görs en jämförelse med det färdiga resultatet och avtalet för att säkerställa att byggåtgärderna uppfyller ställda krav enligt offerftförfrågan.

Jag vill veta vad kostar mitt bygge
Jag behöver hjälp att hitta rätt byggare
Jag behöver hjälp med kontroll av mitt bygge
Namn E-post Skicka in